• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

Ponuka práce

Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica , prijme do pracovného pomeru ( na zastupovanie zamestnanca počas PN, s prípadnou možnosťou ďalšieho zamestnania) údržbára – vodiča. Podmienkou prijatia je získané osvedčenie na vykonávanie činnosti elektroinštalačných prác.

V prípade záujmu volajte na t. číslo 0905 283 278