OZNAM

Od 1.februára 2024 Školský internát SOŠL neposkytuje ubytovacie služby pre verejnosť.

 

Školský internát je súčasťou Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici

Školský internát

Školský internát (ŠI-SOŠL) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje stredoškolskej mládeži študujúcej v SOŠL, ale aj žiakom ostatných SOŠ výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Svojou polohou je situovaný na začiatku centra mesta. Výhodou polohy je krátka vzdialenosť ku všetkým SOŠ, ktoré sa nachádzajú v „Botanickej záhrade“ /približne 5 minút chôdze/. Žiaci v našom ŠI majú dobré možnosti na štúdium /5 študovní/, ako aj na zmysluplné využívanie voľného času. V ŠI sa nachádza telocvičňa, posilňovňa, stolnotenisová miestnosť, kinosála, zimné záhrady, sokoliarsky areál, knižnica a počítačová miestnosť, ktorú môžu študenti využívať k získaniu nových poznatkov z internetu, k písaniu seminárnych prác. Internát je vybavený aj Wifi internetom na všetkých poschodiach. Žiaci sú ubytovaní na izbách bunkových trojposteľových (súčasťou izby je sociálne zariadenie) alebo štvorposteľových (sociálne zariadenie je v rámci chodby). Výchovno-vzdelávacia činnosť študentov je zahrnutá vo Výchovnom programe Školského internátu, ktorý je aktuálne dopĺňaný podnetmi zo strany

študentov. Internát umožňuje žiakom vhodné kultúrne a športové vyžitie – pracuje tu množstvo záujmových krúžkov (basketbalový, futbalový, šachový, volejbalový, krúžok loveckej lukostreľby, stolnotenisový, hokejbalový, florbalový, bojové umenia a sebaobrana. Je tu aj pomerne dobre vybavená posilňovňa. Veľkému záujmu sa teší sokoliarsky krúžok. Jeho súčasťou je aj rehabilitačná stanica na rekonvalescenciu pernatých dravcov a ich prípravu na návrat do prírody. Študenti činnosťou v týchto krúžkoch a zariadeniach môžu plnohodnotne využívať svoj voľný čas. Voľný čas žiaci trávia aj v klube mládeže, v ktorom sa nachádza stolový futbal, šípky, resp. spoločenské hry. Taktiež sa nachádza v klube aj televízor.

 

Adresa: Mládežnícka 4, 969 01  Banská Štiavnica

IČO: 00162710  DIČ: 2021622834

Riaditeľ školy a ŠI: Ing. Miroslav Ďurovič

Vedúci vychovávateľ v Školskom internáte: Mgr. Vladimír Bačík

Ubytovacia kapacita školského internátu: 253 miest,  69 izieb, z toho je 23 izieb bunkových /trojposteľových/ a 46 izieb nebunkových /štvorposteľových/

Charakteristika:

Je to budova trojpodlažná budova, komplexne skolaudovaná v roku 1964.

Rozdelenie priestorov:

Suterén – telocvičňa, jedáleň, posilňovňa, recepcia, stolný tenis, hudobná miestnosť, karate miestnosť, zborovňa vychovávateľov

Prízemie – klub mládeže, ubytovanie pre hostí,  kuchynka, študovňa, WC, sprchy, študentské izby štvorposteľové

I. poschodie – študovne, ubytovacie priestory – izby štvorposteľové a trojposteľové /bunkové/, WC, sprchy, počítačové učebne, kuchynky

II. poschodie – študovne, ubytovacie priestory – izby štvorposteľové a trojposteľové /bunkové/, WC, sprchy, kinosála, kuchynky