Aktuality

Prijímacie skúšky 2016/2017 - 2. kolo

Riaditeľ strednej odbornej školy lesníckej vyhlasuje 2. kolo skúšok na nenaplnený počet žiakov v študijnom odbore 4219 M. Počet voľných miest - 2

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu škola najneskôr do 15.06.2016

Termín konania prijímacích skúšok 21.06.2016

Bližšie informácie poskytneme na sekretariáte školy tel. č. 045/691 11 31