• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

Žiacka školská rada pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

 

Štatút žiackej školskej rady pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

Plán na rok 2019 pre žiacku školskú radu pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

 

ČLENOVIA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SOŠL V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

I.A Andrej Machava (Samuel Kuka - zástupca)

I.B Sarah Zacharová (Alexandra Urbanová - zástupca)

II.A Matúš Chreno (Milina Berenčiová - zástupca)

II.B Lucia Malčeková (Silvia Podobová - zástupca)

III.A David Gabriel Máté (Tomáš Ridzoň- zástupca)

III.B Michal Makový (Samuel Hronec - zástupca)

IV.A Martin Kovalčík (Lukáš Petrovič - zástupca)

IV.B Samuel Debnár (Emil Ješko - zástupca)

 • koordinátor: Mgr.Denisa Prokeinová Phd.
 • predseda: Michal Makový
 • podpredseda: David Gabriel Máté
 • zapisovateľ: Lucia Malčeková

 

AKTIVITY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

 

skrada3

skrada2

Dňa 21.2.2019 - Deň so žiackou radou. Ráno od 8:00 do 9:30 sme sa zoznamovali a robili rôzne aktivity. Cieľom bolo sa zoznámiť a prelomiť bariéry na stretnutí a zistiť očakávania účastníkov. Medzi tým sme mali 15 minútovú prestávku. O 9:45 sme začali s ďalšími aktivitami ako napríklad kresba vo dvojiciach, symboly, značky, obrázky alebo sme mali pomenovať  a analyzovať základne dokumenty ŽSR, porovnať ich s vlastnými dokumentmi, zadefinovať možné funkcie členov v ŽSR. Po ďalšej prestávke sme mali aktivity na podporu tímovej práce. Stavali sme napríklad vežu z papiera a rôznych materiálov. Tuto misiu sme hravo zvládli. Cieľom tejto aktivity bola zažiť niekoľko tímových aktivít, získať reflexiu a niekoľko teoretických informácií k tímovej práci. O 13:15 sme mali ukončenie stretnutia a zhodnotili sme celý deň. Veľmi sa nám to všetkým páčilo a zažili sme veľa zábavy. Na záber sme poďakovali za takúto možnosť a rozlúčili sme sa.

Lucia Malčeková, 2.B 


skrada4