• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

InzeratUctovnicka

 

 

 jablka3

 

 

 

Krúžok „Lovecká lukostreľba“ na SOŠ - lesníckej v Banskej Štiavnici.

Málokto vie, že Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici sa môže pochváliť ďaľším prvenstvom vo svojej dávnej histórii.  Z tohto dôvodu si dovoľujeme oboznámiť širokú poľovnícku verejnosť o prvých krokoch novovzniknutého krúžku mladých loveckých lukostrelcov. Krúžok bol založený v septembri 2019 na internáte Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pod vedením Mgr. Vladimíra Bačíka.  Do krúžku sa prihlásili chlapci aj dievčatá a stále pribúdajú aj ďalší študenti, ktorí sa chcú pridať k tejto tradičnej metóde lovu. Od začiatku bol záujem o krúžok zo strany študentov veľmi veľký a táto novinka medzi krúžkami ich od začiatku neskutočne zaujala.  Samozrejme musím povedať, že krúžok by nevznikol bez maximálnej podpory riaditeľa SOŠL pána Ing. Miroslava Ďuroviča a predsedu Poľovníckej organizácie Slovakbowhunting  Mgr. Art. Štefana Jakubíka. Verím, že svojou činnosťou prispejeme ku propagácii  v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku. Lov lukom si vyžaduje kvalitnú prípravu a neustále precvičovanie, je podstatne zložitejší ako lov puškou.

Slovakbowhunting je poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov loviacich lukom a priaznivcom tejto tradičnej metódy lovu. Slovenské poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva národa, je prostriedkom chovu, ochrany a regulácie stavov poľovnej zveri. Je výrazným nástrojom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho cieľom je vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou a prijateľnou formou pri presadzovaní tejto tradičnej metódy lovu. Lov lukom je výzvou pre lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov aj keď vedia, že v tomto prípade  má lovená zver vyššie šance ako lovec. PO Slovakbowhunting sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre doplnkovú skúšku odbornej spôsobilosti z poľovníckej lukostreľby (pre držiteľov platného poľovného lístka).

„ Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak starý, ako je samotná vášeň z lovu.“

Lovu lukom zdar !

                                                                                                                                                                           Mgr. Vladimír Bačík


 

 

agrokomplex2022

Zažite skvelú atmosféru Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou
„POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“
už 18.-21.8.2022 na výstavisku Agrokomplex v Nitre

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana, usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Spestrením podujatia je medzinárodná účasť poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Srbska a Bulharska. Hlavná časť výstavy bude prebiehať v pavilóne F a pokračovať v pavilóne A.

Nabitý štvordňový program    
V rámci CVPP usporiadame Medzinárodnú konferenciu na tému „Poľovníctvo ako služba spoločnosti“, nad ktorou prevzali záštitu minister obrany Jaroslav Naď a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Konferencia sa uskutoční v sobotu počas trvania výstavy v pavilóne K a prihlásiť sa na ňu môže ktokoľvek. Počet miest je obmedzený na 150. V pavilóne F budú počas všetkých štyroch dní diskutované viaceré témy napr. zákaz olova so Zuzanou Štefečekovou, k aktuálnej téme afrického moru ošípaných, problematike kormorána veľkého, mediálnym výstupom a poľovníckemu PR, slovo dostanú aj zástupcovia našich klubov a teda sokoliari, ženy z klubu poľovníčok, lukostrelci, trubači, kynológovia, umelci a mnohí ďalší. V sobotu bude prebiehať v Národnom poľnohospodárskom múzeu 46. ročník Celoštátnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva a tiež Majstrovstvá Slovenska vo varení poľovníckeho guľášu. Celý program nájdete na našom webe po kliknutí na tento link.

Príďte darovať to najvzácnejšie - Hubertovská kvapka krvi len 18.8.2022            
Na CVPP sme okrem odborných programov pripravili spolu s Národnou transfúznou spoločnosťou podujatie pre všetkých tých, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť najcennejšou tekutinou - svojou krvou pre tých, ktorí to súrne potrebujú. V roku 2019 sa nám podaril v Betliari rekord – 50 darcov krvi. Veríme, že v tomto roku prekonáme tento počet darcov. Poľovníci sú vždy ochotní pomôcť! Príďte aj vy 18.8.2022 od 9.00 hod do 13.00 hod do pavilónu F ku expozícii Poľovníctvo v umení, kde môžete darovať krv. Viac informácií nájdete vo vydaných propozíciách na našom webe.

Množstvo zlatých trofejí, aké tu ešte nebolo   
Hlavná časť poľovníckej výstavy bude prebiehať v pavilóne F, kde bude vystavená aj väčšina zlatých trofejí. Avšak z dôvodu, že ich je historicky najviac, až vyše 1100, budú trofeje vystavené aj v pavilóne A. Budete môcť vidieť náš nový národný rekord daniela, ktorý je svojou bodovou hodnotou na 2. mieste v svetovom rebríčku, nový národný rekord muflóna aj šakala zlatého. Všetky informácie za 6 poľovníckych sezón budú zhrnuté v 180 stranovom katalógu, ktorý bude pozostávať zo zoznamu vystavených trofejí, fotografií, vyhodnotení odstrelu, plnení plánu lovu a ďalšieho. Zaujímavosťou bude aj súťaž Naj abnormita, kde sa prihlásilo 86 majiteľov trofejí so svojimi raritnými trofejami jeleňov, srncov a danielov. Počas troch dní bude prebiehať hlasovanie v súťaži Naj abnormalita, ktoré od 5. augusta prebieha prostredníctvom sociálnej siete facebook na stránke SPK. Pozrite si videá z hodnotenia alebo vešania trofejí, ktoré vás vnesú do atmosféry prípravy CVPP.

Predaj lístkov ONLINE!
Nestojte v rade a kúpte si vstupenky už dnes ONLINE! Cena vstupného na celý Agrokomplex vrátane CVPP je 7 €, po zľave 4 €. Vstup je voľný pre občanov s preukazom ŤZP a jeho sprievod a tiež deti do 6 rokov. Predpredaj vstupeniek nájdete na webe Agrokomplexu po kliknutí na tento link.

Viac fotografií nájdete na FB stránke Slovenskej poľovníckej komory a vytvorenom podujatí Celoštátnej poľovníckej výstavy „Poľovníctvo a príroda“.

 

Vyučovanie s micro:bitmi

Žiaci prvého a druhého ročníka SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici v tomto školskom roku 2021/2022 absolvovali vyučovanie programovania mikroprocesorových systémov pomocou  základnej sady micro:bit  „Učíme s Hardvérom“.  Finančné prostriedky na zakúpenie vyučovacích sád pre školu poskytla nadácia Telekom pri Nadácii Pontis.  Nadácia Pontis Schválila prijala náš školský projekt cez stránku www.darca.sk a poskytla nenávratný príspevok 800€ v rámci 2. ročníka grantovej výzvy ENTER pre školy.  Učebné sady boli nakúpené na stránke edutronik.sk. Vzdelávacie materiály boli prevzaté zo stránky www.ucimeshardverom.sk.  Spolu bolo zakúpených 22 kusov vyučovacích sád micro:bitov. Vyučovania s programovania micro:bitmi sa zúčastnilo 48 žiakov prvého ročníka a 47 žiakov druhého ročníka. V ďalšom školskom roku plánujeme vyučovať prvákov programovanie mikroprocesorových systémov pomocou micro:bitov a druhákov pomocou arduina. Veríme, že aj v budúcnosti umožnia uvedené pomôcky motivovať žiakov, aby poznávali, ako veci, ktoré používame fungujú. 


 

RIADITEĽ  SOŠ LESNÍCKEJ ZVEREJŇUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA NA OBSADENIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ UČITEĽ ODBORNÝCH PREDMETOV A VYCHOVÁVATEĽ

 

UKONČENIE MATURÍT 2022

Po úspešnom štúdiu a absolvovaní maturitnej skúšky nasledoval slávnostný výrad štvrtákov. Po príhovoroch predsedov maturitných komisií a riaditeľa školy boli ocenení najlepší študenti za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy. Milí naši absolventi, prajeme vám do ďalšieho života všetko najlepšie.


 

 

PrijmemeInstrAutoskoly2022 

     

 

LESNÍCKY DEŇ 2022

Dňa 28.4.2022 sa v Botanickej záhrade uskutočnil lesnícky deň. Veľmi ďakujeme všetkým našim partnerom, sponzorom, zúčastneným a návštevníkom


 

Viac fotiek nájdete v našej facebookovej skupine: SOŠ lesnícka Banská Štiavnica