• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

Školský parlament pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

 

Štatút školského parlamentu pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

Plán na šk. rok 2022/2023 pre školský parlament pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

 

ČLENOVIA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU PRI SOŠL V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

 

I. A

I. B

II. A

II. B

III. A

III. B

IV. A

IV. B

Snopko Tomáš

Šuba Norbert

Nagyová Martina

Pukan Filip

Rizman Sebastián

Šebeňa Rastislav

Bábelová Eva

Garajová Kristína

  

 • koordinátor: Ing. Monika Malatincová
 • predseda: Kristína Garajová
 • podpredseda: Martina Nagyová