• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

agrokomplex2022

Zažite skvelú atmosféru Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou
„POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“
už 18.-21.8.2022 na výstavisku Agrokomplex v Nitre

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana, usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Spestrením podujatia je medzinárodná účasť poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Srbska a Bulharska. Hlavná časť výstavy bude prebiehať v pavilóne F a pokračovať v pavilóne A.

Nabitý štvordňový program    
V rámci CVPP usporiadame Medzinárodnú konferenciu na tému „Poľovníctvo ako služba spoločnosti“, nad ktorou prevzali záštitu minister obrany Jaroslav Naď a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Konferencia sa uskutoční v sobotu počas trvania výstavy v pavilóne K a prihlásiť sa na ňu môže ktokoľvek. Počet miest je obmedzený na 150. V pavilóne F budú počas všetkých štyroch dní diskutované viaceré témy napr. zákaz olova so Zuzanou Štefečekovou, k aktuálnej téme afrického moru ošípaných, problematike kormorána veľkého, mediálnym výstupom a poľovníckemu PR, slovo dostanú aj zástupcovia našich klubov a teda sokoliari, ženy z klubu poľovníčok, lukostrelci, trubači, kynológovia, umelci a mnohí ďalší. V sobotu bude prebiehať v Národnom poľnohospodárskom múzeu 46. ročník Celoštátnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva a tiež Majstrovstvá Slovenska vo varení poľovníckeho guľášu. Celý program nájdete na našom webe po kliknutí na tento link.

Príďte darovať to najvzácnejšie - Hubertovská kvapka krvi len 18.8.2022            
Na CVPP sme okrem odborných programov pripravili spolu s Národnou transfúznou spoločnosťou podujatie pre všetkých tých, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť najcennejšou tekutinou - svojou krvou pre tých, ktorí to súrne potrebujú. V roku 2019 sa nám podaril v Betliari rekord – 50 darcov krvi. Veríme, že v tomto roku prekonáme tento počet darcov. Poľovníci sú vždy ochotní pomôcť! Príďte aj vy 18.8.2022 od 9.00 hod do 13.00 hod do pavilónu F ku expozícii Poľovníctvo v umení, kde môžete darovať krv. Viac informácií nájdete vo vydaných propozíciách na našom webe.

Množstvo zlatých trofejí, aké tu ešte nebolo   
Hlavná časť poľovníckej výstavy bude prebiehať v pavilóne F, kde bude vystavená aj väčšina zlatých trofejí. Avšak z dôvodu, že ich je historicky najviac, až vyše 1100, budú trofeje vystavené aj v pavilóne A. Budete môcť vidieť náš nový národný rekord daniela, ktorý je svojou bodovou hodnotou na 2. mieste v svetovom rebríčku, nový národný rekord muflóna aj šakala zlatého. Všetky informácie za 6 poľovníckych sezón budú zhrnuté v 180 stranovom katalógu, ktorý bude pozostávať zo zoznamu vystavených trofejí, fotografií, vyhodnotení odstrelu, plnení plánu lovu a ďalšieho. Zaujímavosťou bude aj súťaž Naj abnormita, kde sa prihlásilo 86 majiteľov trofejí so svojimi raritnými trofejami jeleňov, srncov a danielov. Počas troch dní bude prebiehať hlasovanie v súťaži Naj abnormalita, ktoré od 5. augusta prebieha prostredníctvom sociálnej siete facebook na stránke SPK. Pozrite si videá z hodnotenia alebo vešania trofejí, ktoré vás vnesú do atmosféry prípravy CVPP.

Predaj lístkov ONLINE!
Nestojte v rade a kúpte si vstupenky už dnes ONLINE! Cena vstupného na celý Agrokomplex vrátane CVPP je 7 €, po zľave 4 €. Vstup je voľný pre občanov s preukazom ŤZP a jeho sprievod a tiež deti do 6 rokov. Predpredaj vstupeniek nájdete na webe Agrokomplexu po kliknutí na tento link.

Viac fotografií nájdete na FB stránke Slovenskej poľovníckej komory a vytvorenom podujatí Celoštátnej poľovníckej výstavy „Poľovníctvo a príroda“.

 

Vyučovanie s micro:bitmi

Žiaci prvého a druhého ročníka SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici v tomto školskom roku 2021/2022 absolvovali vyučovanie programovania mikroprocesorových systémov pomocou  základnej sady micro:bit  „Učíme s Hardvérom“.  Finančné prostriedky na zakúpenie vyučovacích sád pre školu poskytla nadácia Telekom pri Nadácii Pontis.  Nadácia Pontis Schválila prijala náš školský projekt cez stránku www.darca.sk a poskytla nenávratný príspevok 800€ v rámci 2. ročníka grantovej výzvy ENTER pre školy.  Učebné sady boli nakúpené na stránke edutronik.sk. Vzdelávacie materiály boli prevzaté zo stránky www.ucimeshardverom.sk.  Spolu bolo zakúpených 22 kusov vyučovacích sád micro:bitov. Vyučovania s programovania micro:bitmi sa zúčastnilo 48 žiakov prvého ročníka a 47 žiakov druhého ročníka. V ďalšom školskom roku plánujeme vyučovať prvákov programovanie mikroprocesorových systémov pomocou micro:bitov a druhákov pomocou arduina. Veríme, že aj v budúcnosti umožnia uvedené pomôcky motivovať žiakov, aby poznávali, ako veci, ktoré používame fungujú. 


 

RIADITEĽ  SOŠ LESNÍCKEJ ZVEREJŇUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA NA OBSADENIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ UČITEĽ ODBORNÝCH PREDMETOV A VYCHOVÁVATEĽ

 

UKONČENIE MATURÍT 2022

Po úspešnom štúdiu a absolvovaní maturitnej skúšky nasledoval slávnostný výrad štvrtákov. Po príhovoroch predsedov maturitných komisií a riaditeľa školy boli ocenení najlepší študenti za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy. Milí naši absolventi, prajeme vám do ďalšieho života všetko najlepšie.


 

 

PrijmemeInstrAutoskoly2022 

     

 

LESNÍCKY DEŇ 2022

Dňa 28.4.2022 sa v Botanickej záhrade uskutočnil lesnícky deň. Veľmi ďakujeme všetkým našim partnerom, sponzorom, zúčastneným a návštevníkom


 

Viac fotiek nájdete v našej facebookovej skupine: SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

 

 

Návrat žiakov do škôl 2021

Rozhodnutie ministra školstva

Infografika Covid automat

bordovy   cerveny   ruzovy 

Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 (O zrušení externej maturity a predĺžení 1. polroka)

Obnova obvodového ohradového múru Banskoštiavnickej botanickej záhrady – III. Etapa

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica prosí návštevníkov Botanickej záhrady o trpezlivosť  a zvýšenú opatrnosť pri pohybe po chodníku nachádzajúcom sa medzi schodiskom do budovy SOŠL a ľavým predným rohom budovy SPŠ S. Mikovíniho. V týchto dňoch sa uskutočňuje oprava priľahlého obvodového ohradového múru, ktorý rozdeľuje Botanickú záhradu a Vili Botanica.  Práce majú nasledovnú postupnosť: odstránenie a odvezenie  porastu brečtanu, vybúranie starých a poškodených omietok, vystriekanie vodou, penetračný náter muriva a novej hrubozrnnej omietky. Nasleduje oprava klobúkov a kovania, náter kovania.  Zo strany od Vily Botanica budú doplnené chýbajúce kamene, odstránenie starého muriva, nové špárovanie a zastabilizovanie telesa múru.

Túto opravu sa podarilo škole zabezpečiť vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR v projekte obnovme si svoj dom, podprograme 1.2.  Škola sa na obnove spolupodieľa finančnou čiastkou vo výške 5% celkovej sumy. Opravou múru bude zabezpečené estetické, ale hlavne bezpečnostné hľadisko.

Základné údaje: Investor:

BBSK, SOŠ lesnícka B. Štiavnica

Realizátor stavby: REALITY 99 s.r.o., Severná 19, Banská Bystrica

Financovanie: projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

SOŠL B. Štiavnica


 

Najkrajšie knihy a kalendáre v roku 2020

Aj v tomto roku zorganizovali, Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, prestížne súťaže kalendárov, obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku.

Popri vydavateľstvách, autoroch a reklamných agentúrach aj mestské úrady, obecné úrady, úrady samosprávnych krajov tiež predstavili svoju tvorivú činnosť. Rozhodli sa zviditeľniť svoje územie. Do súťaže o slovenských krajoch, regiónoch, mestách a obciach aj v tomto roku poslali obrazové (fotografické) a obrazovo-textové knihy, brožúry, prospekty, skladačky, leporelá, pexesá, plagáty a kalendáre.

Nikto z organizátorov ani súťažiacich vtedy ešte netušili, že na Slovensko nemilosrdne vtrhne akási pandémia. Len šťastnou náhodou odborná porota, doslova päť minút pred neohlásenou návštevou Covidu 19, ešte stihla vyhodnotiť najkrajšie knihy o Slovensku, najkrajšie kalendáre Slovenska i najkrajšie propagačná materiály o Slovensku. Potom sa to však na nás zosypalo. Slávnostné vyhodnotenie 13.ročníka súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku a 28. ročníka súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska s vyhlásením výhercov, ktoré bolo plánované na 21.apríla 2020 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, sa prvýkrát za 28 rokov nemohlo uskutočniť. Náš chrám, banskobystrickú Štátnu vedeckú knižnicu, nám zavreli takmer pred nosom. Keď ju potom otvorili, výstavy kalendárov i kníh sme síce nainštalovali, ako bývalo zvykom, aj sme ich od 26. mája do 12. júna 2020 sprístupnili pre verejnosť, ale bez slávnostného ceremoniálu a vyhlásenia výsledkov. Výsledky aj diplomy sme výhercom súťaže poslali aspoň elektronickou poštou.

Po výstavnej premiére v Banskej Bystrici potom kolekcie kníh a kalendárov mohli záujemcovia osobne obdivovať ešte v ďalších miestach na Slovensku. Bolo to v Mestskej knižnici v Želiezovciach, kde takáto výstava bola inštalovaná prvýkrát v jej histórii. Ďalšia repríza bola na osvedčenom mieste v Novohradskej knižnici v Lučenci.

Nakoniec sa prezident súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska, Vladimír Bárta, rozhodol urobiť pandémii napriek, ešte jednou výstavou vo svojom rodnom meste, prvom slovenskom meste UNESCO. Prečo práve tu ?

„Spomenul som si na vlaňajší október keď ma priateľ Ing. Miroslav Durovič, riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pozval na oslavy storočnice svojej školy. Bolo to veľkolepé podujatie. Švárni šuhaji v zelených kamizolkách, zvodné mladučké lesníčky v zelených klobúčikoch, úžasný koncert  poľovníckych trubačov, absolventi školy vari zo všetkých kútov Slovenska a to všetko pred vyše storočnou školou, pôvodným sídlom kedysi slávnej Baníckej a lesníckej akadémie. A medzi dvoma obrovskými stromiskami, Sekvojovcami mamutími, ktoré do Štiavnice z rodnej Severnej Ameriky, ako trojročné stromčeky, prekonali predlhú plavbu cez Atlantik. Výnimočné, magické miesto, ako stvorené pre výstavu krásnych slovenských kalendárov. Hoci pod šírim nebom – prvýkrát za 28 rokov. Bol som nesmierne rád, keď pán riaditeľ môj návrh prijal“