• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

LESNÍCKY DEŇ 2024

 

18. ročník Lesníckych dní v Botanickej záhrade máme za sebou. Toto podujatie navštívilo približne 1200 návštevníkov, na ktorých čakalo 30 stanovíšť zameraných na rozvoj prírodovedného myslenia, jazykovej a matematickej gramotnosti a športu. Počasie nám prialo a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník. Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomohli naplniť ciele 18.ročníka Lesníckeho dňa v Botanickej záhrade. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Múzeum vo Svätom Antone , CHKO Štiavnické vrchy, Slovenský zväz včelárov Banská Štiavnica, Mestské lesy Banská Štiavnica, Hasičský a záchranný zbor Banská Štiavnica, pán Hlásnik, SPACE Banská Štiavnica, SČK Banská Štiavnica a Domov sociálnych služieb. Ďakujeme naším sponzorom, ktorí nám pomohli naplniť ciele 18.ročníka Lesníckeho dňa v Botanickej záhrade: Florens, Špeciality u Paľa, Dužiana, Perla, Vinotéka na rohu, Trotuart, Sníček, Orange, Telecom,  Celder Celder, Kik, Tesco, Martin Szegeň, Limas, AntonnAntol, Veronika Talajová Snopková, pani Vaňková, pán Kelo, Tanad sport, Goldven, Lulu Style, Radko Holub, Pivovar ERB, Eden Krupina,Inmedia, Združenie zamestnávateľov v lesnom hospodárstve LESY Slovenskej republiky, Mäsiareň Stračina, Nábytok Mudrák, Štjavnycká pekáreň, Potraviny S-ko Štiavnické Bane, Ľubomír Barák, Marox, Allcom, Mraziarne Chrien, Potraviny Peter Ernek, Štefan Roch, Diversa, pán Ruckschloss, Gizka, Jolana Drbohlavová, COOP Jednota, Najlepšie domáce potraviny Žarnovica, Bidfood Slovakia, Papierníctvo Banská Štiavnica


 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

 

SOŠ lesnícka otvorila 30.11.2023 svoje brány budúcim prvákom, ktorí si prišli prezrieť priestory a učebne našej školy. Pri tejto príležitosti im naši žiaci pod vedením pedagógov prezentovali nie len svoje teoretické vedomosti, ale i praktické zručnosti v jednotlivých predmetoch. Návštevnosť bola veľká a my pevne veríme, že budúci prváci sa správne rozhodnú.


 

 

AKCIA NA ŠI POD VEDENÍM MGR. JAVORSKÉHO  "CVIČME S KOLYM!"

cvicenie

 

 

Lesnícky deň 2023

Ďakujeme, že ste prišli!

Lesnícky deň v Botanickej záhrade máme úspešne za sebou. Viac ako 1000 návštevníkov, 3 trasy, 33 stanovíšť, 12 partnerov, 140 zapojených žiakov a 23 pedagógov - to je bilancia, tohtoročného, už 17. ročníka lesníckych dní s podtitulom „Lesy – liečia telo i dušu“, ktorého cieľom bolo pripomenúť si nenahraditeľnosť a dôležitosť lesov pre zdravie človeka. Síce slniečko bolo zubaté a fúkal studený vietor, návštevníkov to však neodradilo, a tak sme celé doobedie mohli stretávať tváre s rozžiarenými očami a širokým úsmevom. 

Už v prvých minútach návštevníkov vítali tóny lesných rohov, ktoré sa niesli celou Štiavnicou. K privítaniu sa pridal aj náš kamarát medveď, z ktorého mali deti obrovskú radosť. Na jednotlivých stanovištiach boli pre návštevníkov okrem tradičných aktivít zameraných na dôležitú úlohu lesa pre človeka, pripravené aj nové, zastrešené Hasičským a záchranným zborom Banská Štiavnica, CHKO Štiavnické vrchy, Slovenským červeným krížom Banská Štiavnica a IBO Zvolen. Tento rok bola trasa stanovíšť zmenená a športové aktivity boli presunuté na nové workout-ove ihrisko. Tí šikovnejší za svoju snahu a vedomosti získali aj niektorú z vecných, prípadne sladkých odmien.

Ako by to bolo, keby sme návštevníkov nepohostili? Mestské lesy Banská Štiavnica si pre každého nachystali chuťovku v podobe teplých „hot-dogov“. Veríme, že každý jeden návštevník odchádzal z podujatia s dobrým pocitom, novými vedomosťami, pozitívnou energiou a nejakou odmenou za šikovnosť a vedomosti. 

O tom, že tento ročník bol trochu iný, svedčila aj  účasť najvýznamnejších osobností súčasného slovenského lesníctva - generálny riaditeľ lesníckej sekcie Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka Ing. Tibor Jančok, generálny riaditeľ Štátnych lesov SR Ing. Ján Marhefka, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Peter Balogh, PhD., predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai, viacerí riaditelia Odštepných lesných závodov ŠP Lesy SR a niekoľko ďalších lesníckych osobností.

Celé podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez našich priateľov a partnerov, rovnako tak štedrých darov našich sponzorov, za čo im patrí veľké poďakovanie. Nesmieme zabudnúť ani na pani učiteľky, ktoré so svojimi žiakmi prišli a sprostredkovali im tento zážitok. Ďakujeme aj príslušníkom Mestskej polície v Banskej Štiavnici za pomoc pri riešení parkovania pozvaných hostí a dohliadaní na bezpečnosť pri presune návštevníkov cez hlavnú cestu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Lesu a prírode zdar!

Partneri: 

Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, SČK Banská Štiavnica, CHKO Štiavnické vrchy, Mestské lesy Banská Štiavnica, IBO POĽOVNÍK, Slovenský rybársky zväz, Hasičský a záchranný zbor Banská Štiavnica, p. Ing. Hlásnik, p. Ing. Dudík, p. Ing. Mlynarčík, p. Ing. Petrikovič E.

Sponzori: 

Falco Holsters, Pivovar ERB, p. Jozef Majer, Zahradné a remeselné potreby Dužina, Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Svetro- p. Blašková, Prospect p. Doletina, KiK, Chrien s.r.o- Zvolen, Nesia - nábytok a interiér, Eden- Ivan Machovič, Inmedia spol. sro, Tesco Slovensko, Coop Jednota Žarnovica, BIFOOD SLOVAKIA, Poľovnícke oblečenie Margita, Zduženie zamestnávateľov v lesnom hospodárstve SR, Mäso údeniny p. Stračina, Obuv- p. Roch, TROTUART, KNIHY-DARČEKY- Jolana Drbohlavová, Orange, T-Mobile, Suveníry Florens- p.Nemcová, Imo Elektro, Radko Holub H – service, Celder & co., Nábytok Mudrák, Limas s.r.o, Martin Szegéň, U troch zvieratiek, Lulu Style, FOTO Cengel, Allcom, Sníček, Kvetinárstvo p. Rákayová, Papierníctvo p. Hašková, Papiernictvo KŠP, Potraviny S-ko Štiavnické Bane, Štjavnycká pekáreň, Pekáreň Anton Antol, Goldven B. Štiavnica, p. Mgr. Peter Ernek

                                                                                                          Ivana Šimková

 


 

 

3. výročná členská schôdza Poľovníckej organizácie Slovakbowhunting

Dňa 25. februára 2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici uskutočnila 3. výročná členská schôdza Poľovníckej organizácie Slovenský klub loveckej lukostreľby Slovakbowhunting pod vedením predsedu  Mgr. Art. Štefana Jakubíka.  Prvá zakladajúca schôdza PO Slovenského klubu loveckej lukostreľby sa konala dňa 12. 3. 2019  priestoroch SOŠL v Banskej Štiavnici.  Je to  hlavne z dôvodu, že všetci poľovníci považujú školu SOŠL v Banskej Štiavnici za základný pilier poľovníckych a lesníckych tradícií nielen u nás, ale i v regióne strednej Európy.

Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnil aj Ing. Tibor Benčič – redaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, a zároveň člen poľovníckej organizácie, ktorý vyzdvihol všetky úspechy a aktivity SOŠL v Banskej Štiavnici a vyslovil podporu pre aktívnu činnosť a propagáciu lesníckych tradícií našej školy.  Ďalším čestným hosťom schôdze bol riaditeľ SOŠL v Banskej Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič, ktorý slávnostným príhovorom výročnú schôdzu otvoril. V jednotlivých bodoch programu bola komplexne zhodnotená doterajšia činnosť PO Slovakbowhunting – Slovenského klubu loveckej lukostreľby. Podľa programu schôdze nasledovala voľba predsedníctva organizácie na ďalšie funkčné obdobie 5 rokov formou verejného  hlasovania. Doplňujúcim bodom programu bol návrh na podnet riaditeľa SOŠL v Banskej Štiavnici Ing. Miroslava Ďuroviča, ktorý navrhol možnosť členstva SOŠL ako právnickej osoby byť súčasťou v PO Slovakbowhunting. Na internáte Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici bol v septembri 2019 založený krúžok mladých loveckých lukostrelcov, ktorý vedie Mgr. Vladimír Bačík.  O krúžok bol od založenia veľký záujem. Prezentovali sme školu na rôznych poľovníckych podujatiach. V tomto školskom roku navštevuje krúžok 24 študentov SOŠL a stále pribúdajú aj ďalší študenti, ktorí sa chcú pridať k tejto tradičnej metóde lovu. Verím, že svojou činnosťou spoločne prispejeme ku propagácii  v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku. Lov lukom si vyžaduje kvalitnú prípravu a neustále precvičovanie, je podstatne zložitejší ako lov puškou.

Slovakbowhunting je poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov loviacich lukom a priaznivcom tejto tradičnej metódy lovu. Slovenské poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva národa, je prostriedkom ochrany a regulácie stavov poľovnej zveri. Je výrazným nástrojom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho cieľom je vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou a prijateľnou formou pri presadzovaní tejto tradičnej metódy lovu. Lov lukom je výzvou pre lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov aj keď vedia, že v tomto prípade  má lovená zver vyššie šance ako lovec.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí sa výročnej schôdze zúčastnili a všetkým ktorí pomohli pri organizácii a príprave priestorov, poskytnutím sponzorských darov a pomohli s priebehom schôdze.

„ Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak starý, ako je samotná vášeň z lovu.“

Lovu lukom zdar !

                                                                                               Mgr. Vladimír Bačík                

                                                                              vedúci krúžku mladých loveckých lukostrelcov

 


 

Asanácia drevín v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Horná botanická záhrada pri SOŠL v Banskej Štiavnici je chráneným areálom a kultúrnou pamiatkou s 3. stupňom ochrany. Mnohé vzácne dreviny aj vplyvom svojho veku ale často žiaľ aj vplyvom nezodpovedného správania sa návštevníkov trpia zhoršeným zdravotným stavom. Ich zlý zdravotný stav negatívne vplýva na ich stabilitu a tým vážne ohrozuje aj bezpečnosť návštevníkov. SOŠL v Banskej Štiavnici ako správca botanickej záhrady spolupracuje a dáva vypracúvať odborné posudky týkajúce sa zdravotného stavu drevín a ich bezpečnostného rizika. Zdravotný stav drevín sa dôkladne posudzuje odbornými arboristami, ktorí v sporných prípadoch využívajú na potvrdenie svojich záverov aj najmodernejšie technológie. Jednou z takých technológií pre posúdenie stability drevín je zvukový tomograf FAKOPP 3D. Sanácia drevín v Hornej botanickej záhrade, ktorá začala prebiehať od 23.11.2022 s plánovaným ukončením v polovici decembra 2022 bola schválená Okresným pamiatkovým úradom, pobočka Banská Štiavnica (č. konania KPUBB-2022/8266-7/94471/GON) a Okresným úradom, štátna správa ochrany prírody a krajiny v Banskej Štiavnici (č. konania OU-BS-OSZP-2022/001471-006). Oba orgány štátnej správy vykonali obhliadku drevín určených na asanáciu a pred vydaním rozhodnutia zohľadnili posudok certifikovaných arboristov z firmy Certifikovaní-arboristi, s.r.o. ako aj s expertízny posudok, ktorý vykonal Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i. v Nitre. Expertízny posudok obsahuje posúdenie stability sporných drevín určených na asanáciu. Bol vykonaný zvukovým tomografom FAKOPP 3D. Touto technológiou boli na asanáciu z hľadiska stability ako nevyhovujúce označené dreviny: buk lesný forma červenolistá (aj napriek bezpečnostnému faktoru 541% je drevina z bezpečnostného hľadiska vysoko riziková z dôvodu veľkej dutiny v kmeni a výskytu nebezpečnej drevokaznej huby vejárovca obrovského – obr. 1), borovica čierna (výrazne znížený bezpečnostný faktor na 182% s veľkou nebezpečnou dutinou v kmeni – obr. 2), tujovka japonská (výrazne znížený bezpečnostný faktor na 158% s veľkou dutinou v kmeni – obr. 3) a cypruštek lawsonov (výrazne znížený bezpečnostný faktor na 55% s nebezpečnou dutinou v kmeni – obr. 4).  Z hľadiska ohrozenej bezpečnosti návštevníkov botanickej záhrady boli certifikovanými arboristami na asanáciu navrhnuté ďalšie dreviny: borovica Jeffreyová (s výrazne preschnutou korunou a silne napadnutá podkôrnym hmyzom s nebezpečenstvom šírenia na ďalšie dreviny – obr. 5), brest väzový (silne napadnutý nebezpečnou grafiózou hubou s rizikom šírenia na ďalšie bresty – obr. 6), jedľa biela (silne napadnutá saprofytickou hubou klanolupeňovkou – obr. 7), breza previsnutá (takmer odumretá s preschnutou korunou), jaseň štíhly (s preschnutou korunou a silne napadnutý nebezpečnou hubou s rizikom šírenia na iné dreviny), lipa malolistá (so silným stupňom poškodenia a veľkým množstvom výletových otvorov), smrek pichľavý (usychajúci a silne napadnutý podkôrnym hmyzom s rizikom šírenia na iné dreviny), borovica ťažká (so silne preschnutou korunou a silným napadnutím podkôrnym hmyzom) a brest horský (drevina odumrela z dôvodu silného napadnutia nebezpečnou grafióznou hubou). Asanácia drevín je preto z bezpečnostného hľadiska návštevníkov a z hľadiska ochrany drevín nevyhnutná. Všetkým nám záleží na tom, aby botanická záhrada slúžila návštevníkom aj naďalej a aby sa v nej cítili nielen príjemne, ale aj bezpečne.

Ing. Jozef Meluš, PhD.

(odborný garant botanickej záhrady pri SOŠL v Banskej Štiavnici)

dvovod1

dvovod2

dvovod3

Vyjadrenie firmy Certifikovaní-arboristi, s.r.o. k asanácií drevín v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Tento rok vo vegetačnom období júl a august sa realizovalo v Hornej Botanickej záhrade ošetrenie stromov podľa vyhotovenej inventarizácie z roku 2019. Bolo zrealizované  tagovanie stromov- to znamená, že každý strom má identifikačné číslo podľa sektoru danej zóny o každom strome je vedený záznam. V spracovanej inventarizácii sú diagnostikované  všetky defekty. Po vizuálnom hodnotení zdravotného stavu a statických pomerov kontaktnou stromolezeckou kontrolou bolo zistené, že v prvom stupni hodnotenia V.T.A. (Visual  Tree Assesment) boli odhalené viaceré vážne  defekty staticko-stabilizačného charakteru. Primárne sa jedná o drevokazné huby, patogény, ranové parazity oslabených jedincov a saprofytické huby, ktoré kolonizujú mŕtve drevo. No niektoré drevokazné huby kolonizujú a rozkladajú koreňový systém. Vo vážnom prípade, keď sa nedal určiť rozsah poškodenia koreňového systému, bolo zrealizované prístrojové vyšetrenie havarijných stromov tomografom. V expertíznom posudku, ktoré vyhotovil Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i., oddelenie fytopatológie a mykológie v Nitre je zhodnotená prevádzková bezpečnosť drevín. U niektorých drevín došlo k výraznej zmene vitality, na ihličnatých drevinách bol identifikovaný podkôrny hmyz, na brestoch bola identifikovaná grafioza. Vzhľadom ku meniacej sa klíme sa niektorí škodcovia presunú do iného klimatického pásma ale znova príde množstvo nových škodcov. Počas mesiacov november a december 2022 budú realizované asanácie havarijných drevín v hornej botanickej záhrade.

Za realizáciu zodpovedá firma Certifikovaní-arboristi, s.r.o.

Mateusz Jan Bieniek

(konateľ spoločnosti Certifikovaní-arboristi, s.r.o.)

dvovod4

dvovod5

dvovod6

 

Večer v divadle

Čo môže byť lepšie ako večer strávený v divadle? Po 2 rokoch korana pauzy sme sa v rámci svojho voľného času, pod vedením vedúcich výchovy, vybrali do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Za tri mesiace sme si stihli pozrieť 3 úchvatné divadelné predstavenia. Každé malo iný žáner a tému. Prvé predstavenie od Alda Nicolaja malo názov: DOBRÝ ROČNÍK. Išlo o vtipný a inšpiratívny príbeh o priateľstve a odvahe plniť si sny v každom veku.  Hlavnými hrdinami boli Stefano a Vincenzo, dvaja starší páni, ktorí sa spoznali v parku na lavičke. Stali sa z nich výborní priatelia, poznali všetky svoje tajomstvá. Raz sa navzájom posťažovali jeden druhému, ako na nich vlastné rodiny zabúdajú a nezaujímajú sa o nich. Rozhodli sa, že spolu utečú. Tesne pred odchodom, však jeden z hlavných hrdinov umiera a príbeh sa končí. Záver je veľmi nečakaný a dojímavý.

Po niečom smutnom, však muselo prísť aj niečo veselé. Druhým predstavením bola divadelná hra od Carla Goldoniho: ČERTICE. Dokonalá komédia s dynamickými piesňami a temperamentnými ženami. Dej celého predstavenia sa točí okolo žien, ktoré dobre vedia ako zametať s mužmi. Čertice sú totižto ženy s poriadne nabrúsenými jazykmi, ktoré rozvíria pokojnú atmosféru prímorskej dediny a medzi mužmi rozpútajú hotové peklo. Nechýbali hádky a typické ženské ohováranie, či nezhody. Autor v tejto divadelnej hre čerpal námety zo skutočného života. Obe predstavenia boli úchvatné,  no posledné v nás zanechalo asi najviac pocitov. Hra  Petra Karvaša: POLNOČNÁ OMŠA totižto  odkrýva kruté tajomstvá vtedajšej doby. Dej sa odohráva v roku 1944, na Vianoce, počas druhej svetovej vojny. Hlavnými hrdinami je rodina Kubišová. Na oko normálna, nábožensky založená rodina, ktorá žije tak, ako sa má. Počas deja však vyplávajú na povrch všetky špinavé  tajomstvá rodiny. Pokojné vianočné sviatky sa menia na chvíle extrémneho napätia, hrôzy a strachu, keď sa domov vráti najmladší syn, ktorý patrí k partizánom. Rodina vie, že za ukrývanie partizána ich stihne trest smrti. Snažia sa to utajiť, no márne, pretože syna nájdu a zabijú . Celé predstavenie sa končí menným zoznamom ľudí, ktorý počas tohto obdobia  zahynuli v boji alebo koncentračnom tábore. V každom z nás to zanechalo silnú emóciu. Isté však je, že toto nebolo naše úplne posledné predstavenie a plánujeme sa do divadla určite vrátiť.


 

 

Exkurzia

Dňa 12.10.2022 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na ťažbovo- dopravné technológie. Exkurzia sa konala na území OZ Horehronie, časť Čierny Balog, LS Šaling, LO Čierna dolina lokalita Čierny potok, lokalita Poľan a na expedičnom sklade v Hronci. Žiaci mali možnosť vidieť pri práci lesnú lanovku, harvesterový uzol a procesor pri manipulácii na expedičnom sklade.

 


 

ŠTRBArace 2022 - otvorené MSR družstiev SŠ v prekážkovom behu

Dňa 05.10.2022 sa uskutočnila súťaž v prekážkovom behu družstiev v Štrbe pod skokanskými mostíkmi. Náš tím v zložení: Natália Martinská 1.B., Olívia Jaďuďová 1.B., Maximilián Mičuta 3.B. a Marián Džanaj 3.B. obsadili výborné 22. miesto zo 61 škôl z celého Slovenska. Ako jednotlivci sa umiestnili nasledovne: Džanaj- 16.miesto zo 150 chlapcov, Mičuta 56. miesto zo 150 chlapcov, Jaďuďová 57 miesto zo 141 dievčat a Martinská 90 miesto zo 141 dievčat. Za reprezentáciu našej školy im ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších športových súťažiach.

 


 

Pretláčanie rukou a Bench press

Dňa 04.10.2022 sa realizovalo športové podujatie organizované Gymnáziom Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Našu školu reprezentovali: Jakub Švaral, Michael Šarkozi, Dušan Reis, Jakub Segiňák Cifra, Ivan Kutný, Filip Pukan, René Grendel, Martin Mlčal. Ako škola sme sa umiestnili na 2. mieste po SOŠSL. Jakub Švaral sa umiestnil vo svojej kategórii nad 90 kg na 1.mieste. Dušan Reis sa umiestnil na 3.mieste v kategórii nad 80 kg v tlaku na lavičke. Ivan Kutný sa umiestnil na 3. mieste v kategórii do 70 kg. Michael Šarkozi sa umiestnil na 3. mieste v kategórii nad 80 kg. Za ich reprezentáciu im ďakujeme a opäť zabojujeme o rok.

 


 

Športová olympiáda mládeže o pohár predsedu BBSK žiakov a žiačok SŠ

Dňa 29.09.2022 sa v BB uskutočnila Športová olympiáda mládeže o pohár predsedu BBSK. Náš okres reprezentovali školy: SOŠ Lesnícka Banská Štiavnica, SOŠ sv. Františka Assiského a Gymnázium Andreja Kmeťa BŠ. Z našej školy boli vybraní traja žiaci: Jakub Mitter 2.A, Maximilián Mičuta 3.B, Marián Džanaj 3.B. Na pôde Strednej športovej školy v Banskej Bystrici sa stretlo viac ako 200 športovcov zo všetkých 13 okresov. Žiaci súťažili v športoch , atletika, stolný tenis a malý futbal. Putovný pohár predsedu BBSK pre najlepší okres si odniesol kolektív z Banskej Bystrice. Jakub Mitter sa umiestnil v šprinte na 50 m na 5 mieste s časom 6,38 s. Futbalisti po dvoch prehrách nepostúpili zo základnej skupiny. Všetkým zúčastnením ďakujeme.

 


 

 

 jablka3

 

 

 

Krúžok „Lovecká lukostreľba“ na SOŠ - lesníckej v Banskej Štiavnici.

Málokto vie, že Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici sa môže pochváliť ďaľším prvenstvom vo svojej dávnej histórii.  Z tohto dôvodu si dovoľujeme oboznámiť širokú poľovnícku verejnosť o prvých krokoch novovzniknutého krúžku mladých loveckých lukostrelcov. Krúžok bol založený v septembri 2019 na internáte Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pod vedením Mgr. Vladimíra Bačíka.  Do krúžku sa prihlásili chlapci aj dievčatá a stále pribúdajú aj ďalší študenti, ktorí sa chcú pridať k tejto tradičnej metóde lovu. Od začiatku bol záujem o krúžok zo strany študentov veľmi veľký a táto novinka medzi krúžkami ich od začiatku neskutočne zaujala.  Samozrejme musím povedať, že krúžok by nevznikol bez maximálnej podpory riaditeľa SOŠL pána Ing. Miroslava Ďuroviča a predsedu Poľovníckej organizácie Slovakbowhunting  Mgr. Art. Štefana Jakubíka. Verím, že svojou činnosťou prispejeme ku propagácii  v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku. Lov lukom si vyžaduje kvalitnú prípravu a neustále precvičovanie, je podstatne zložitejší ako lov puškou.

Slovakbowhunting je poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov loviacich lukom a priaznivcom tejto tradičnej metódy lovu. Slovenské poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva národa, je prostriedkom chovu, ochrany a regulácie stavov poľovnej zveri. Je výrazným nástrojom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho cieľom je vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou a prijateľnou formou pri presadzovaní tejto tradičnej metódy lovu. Lov lukom je výzvou pre lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov aj keď vedia, že v tomto prípade  má lovená zver vyššie šance ako lovec. PO Slovakbowhunting sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre doplnkovú skúšku odbornej spôsobilosti z poľovníckej lukostreľby (pre držiteľov platného poľovného lístka).

„ Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak starý, ako je samotná vášeň z lovu.“

Lovu lukom zdar !

                                                                                                                                                                           Mgr. Vladimír Bačík


 

 

agrokomplex2022

Zažite skvelú atmosféru Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou
„POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“
už 18.-21.8.2022 na výstavisku Agrokomplex v Nitre

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana, usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Spestrením podujatia je medzinárodná účasť poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Srbska a Bulharska. Hlavná časť výstavy bude prebiehať v pavilóne F a pokračovať v pavilóne A.

Nabitý štvordňový program    
V rámci CVPP usporiadame Medzinárodnú konferenciu na tému „Poľovníctvo ako služba spoločnosti“, nad ktorou prevzali záštitu minister obrany Jaroslav Naď a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Konferencia sa uskutoční v sobotu počas trvania výstavy v pavilóne K a prihlásiť sa na ňu môže ktokoľvek. Počet miest je obmedzený na 150. V pavilóne F budú počas všetkých štyroch dní diskutované viaceré témy napr. zákaz olova so Zuzanou Štefečekovou, k aktuálnej téme afrického moru ošípaných, problematike kormorána veľkého, mediálnym výstupom a poľovníckemu PR, slovo dostanú aj zástupcovia našich klubov a teda sokoliari, ženy z klubu poľovníčok, lukostrelci, trubači, kynológovia, umelci a mnohí ďalší. V sobotu bude prebiehať v Národnom poľnohospodárskom múzeu 46. ročník Celoštátnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva a tiež Majstrovstvá Slovenska vo varení poľovníckeho guľášu. Celý program nájdete na našom webe po kliknutí na tento link.

Príďte darovať to najvzácnejšie - Hubertovská kvapka krvi len 18.8.2022            
Na CVPP sme okrem odborných programov pripravili spolu s Národnou transfúznou spoločnosťou podujatie pre všetkých tých, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť najcennejšou tekutinou - svojou krvou pre tých, ktorí to súrne potrebujú. V roku 2019 sa nám podaril v Betliari rekord – 50 darcov krvi. Veríme, že v tomto roku prekonáme tento počet darcov. Poľovníci sú vždy ochotní pomôcť! Príďte aj vy 18.8.2022 od 9.00 hod do 13.00 hod do pavilónu F ku expozícii Poľovníctvo v umení, kde môžete darovať krv. Viac informácií nájdete vo vydaných propozíciách na našom webe.

Množstvo zlatých trofejí, aké tu ešte nebolo   
Hlavná časť poľovníckej výstavy bude prebiehať v pavilóne F, kde bude vystavená aj väčšina zlatých trofejí. Avšak z dôvodu, že ich je historicky najviac, až vyše 1100, budú trofeje vystavené aj v pavilóne A. Budete môcť vidieť náš nový národný rekord daniela, ktorý je svojou bodovou hodnotou na 2. mieste v svetovom rebríčku, nový národný rekord muflóna aj šakala zlatého. Všetky informácie za 6 poľovníckych sezón budú zhrnuté v 180 stranovom katalógu, ktorý bude pozostávať zo zoznamu vystavených trofejí, fotografií, vyhodnotení odstrelu, plnení plánu lovu a ďalšieho. Zaujímavosťou bude aj súťaž Naj abnormita, kde sa prihlásilo 86 majiteľov trofejí so svojimi raritnými trofejami jeleňov, srncov a danielov. Počas troch dní bude prebiehať hlasovanie v súťaži Naj abnormalita, ktoré od 5. augusta prebieha prostredníctvom sociálnej siete facebook na stránke SPK. Pozrite si videá z hodnotenia alebo vešania trofejí, ktoré vás vnesú do atmosféry prípravy CVPP.

Predaj lístkov ONLINE!
Nestojte v rade a kúpte si vstupenky už dnes ONLINE! Cena vstupného na celý Agrokomplex vrátane CVPP je 7 €, po zľave 4 €. Vstup je voľný pre občanov s preukazom ŤZP a jeho sprievod a tiež deti do 6 rokov. Predpredaj vstupeniek nájdete na webe Agrokomplexu po kliknutí na tento link.

Viac fotografií nájdete na FB stránke Slovenskej poľovníckej komory a vytvorenom podujatí Celoštátnej poľovníckej výstavy „Poľovníctvo a príroda“.

 

Vyučovanie s micro:bitmi

Žiaci prvého a druhého ročníka SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici v tomto školskom roku 2021/2022 absolvovali vyučovanie programovania mikroprocesorových systémov pomocou  základnej sady micro:bit  „Učíme s Hardvérom“.  Finančné prostriedky na zakúpenie vyučovacích sád pre školu poskytla nadácia Telekom pri Nadácii Pontis.  Nadácia Pontis Schválila prijala náš školský projekt cez stránku www.darca.sk a poskytla nenávratný príspevok 800€ v rámci 2. ročníka grantovej výzvy ENTER pre školy.  Učebné sady boli nakúpené na stránke edutronik.sk. Vzdelávacie materiály boli prevzaté zo stránky www.ucimeshardverom.sk.  Spolu bolo zakúpených 22 kusov vyučovacích sád micro:bitov. Vyučovania s programovania micro:bitmi sa zúčastnilo 48 žiakov prvého ročníka a 47 žiakov druhého ročníka. V ďalšom školskom roku plánujeme vyučovať prvákov programovanie mikroprocesorových systémov pomocou micro:bitov a druhákov pomocou arduina. Veríme, že aj v budúcnosti umožnia uvedené pomôcky motivovať žiakov, aby poznávali, ako veci, ktoré používame fungujú.