• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

UČITELIA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY LESNÍCKEJ V  BANSKEJ ŠTIAVNICI

Fotografia Meno a priezvisko Funkcia Skratka
       
Ing. Miroslav Ďurovič Riaditeľ ĎM
malatincovau Ing. Monika Malatincová  Zástupca riaditeľa MM
Mlynarikova2 Ing. Iveta Mlynáriková Učiteľ MI
Galik  Ing. Vladimír Gálik  Vedúci Školských lesov  GV
Stevko fotka Ing. Štefan Petrikovič Učiteľ
Diviak Ing. Michal Diviak  Učiteľ  DM
Galikova  Ing. Katarína Gáliková  Učiteľ  GK
Dudikova  Ing. Veronika Dudíková  Učiteľ  DV
valovicova Mgr. Eleonóra Valovičová  Učiteľ   VE
herda  Mgr. Vladimír Herda  Učiteľ  HV
lacko2 Ing. Peter Lacko Učiteľ LP
Slugen - muflon Ing. Jozef Slugeň, PhD. Učiteľ SJO
Lavrikova Mgr. Jana Lavríková Učiteľ LJ
Smutna Mgr. Mária Smutná Učiteľ SM
somodik Ing. Martin Šomodík Učiteľ ŠM
Prokeinova Mgr. Denisa Prokeinová, PhD. Učiteľ PD
Melus Ing. Jozef Meluš, PhD. Učiteľ MEJ
kondrat Mgr. Richard Kondrát Učiteľ KOR
Simkova Ing. et Ing. Ivana Šimková, PhD. Učiteľ ŠI
jadudova PhDr. Stanislava Jaďuďová Učiteľ SJ
Chytil Ing. Peter Chytil   Učiteľ PCH 
Robob Ing. Róbert Brodzianský  Učiteľ BR
  Ing. Štefan Engel, PhD Učiteľ ES