• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
 MgrKralikJan  

Mgr. Ján  Králik 

riaditeľ školy v rokoch

1955 - 1957 

zástupca riaditeľa v rokoch

1957 - 1981

pedagóg školy v rokoch

1981 - 1984

 

 MgrJanKralik

 

Stredná odborná škola lesnícka s hlbokým zármutkom oznamuje, že náš dlhoročný kolega, priateľ,  riaditeľ, učiteľ – pedagóg  Mgr. Ján Králik  nás náhle opustil dňa 22. 3. 2020 vo veku 98   rokov.

Mgr. Ján Králik takmer celý život vychovával mladé lesnícke generácie. Na tých, ktorí mali tú česť ho poznať, zapôsobil silou svojej osobnosti, ovplyvnil ich svojou schopnosťou prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia i konanie, odvahou čeliť aj zložitým životným situáciám.

My, ktorí sme ho poznali, si ho budeme pamätať ako človeka, ktorý sa vedel tešiť zo života, ktorý vedel pomôcť a usmerniť tých, ktorí to potrebovali. Budeme si ho pamätať ako silnú osobnosť, ktorej neustále na srdci ležala starosť o prítomnosť i budúcnosť botanickej záhrady. Do konca svojich dní pracoval, študoval, publikoval. Budeme si ho pamätať ako spravodlivého čestného človeka s vysokými morálnymi hodnotami, budeme si ho pamätať ako o vysoko erudovaného odborníka, botanika a dendrológa, pedagóga a vzácneho človeka.

Nech mu lístie v botanickej záhrade večne šumí!

Ing. Miroslav Ďurovič a zamestnanci SOŠL  

Životopis Mgr. Jána Králika

 

znak2