• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

AGROKOMPLEX 

21.02.2020 - 23.02.2020

Rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo – pod týmto názvom sa niesol už 11. ročník kontraktačno-predajnej výstavy, ktorá sa uskutočnila posledný februárový víkend na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Výstava bola určená nielen pre všetkých priateľov prírody, rybárčenia, poľovania či včelárenia, ale aj pre laickú verejnosť.

Na výstave sa predstavilo 180 vystavovateľov a výstavu navštívilo 20 089 návštevníkov.V pavilóne M1 sa nachádzala expozícia SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici. Témou tohtoročnej výstavy bol diviak a jeho podoby. K tejto príležitosti bola zostavená aj brožúra s názvom diviak lesný (Sus scrofa). V expozícii školy si verejnosť mohla vyskúšať laserovú strelnicu, o ktorú bol veľký záujem nielen zo strany detí, ale aj dospelých a seniorov. Nechýbala ani expozícia dravých vtákov. Aj k tejto časti bola vydaná brožúra Dravce našej sokoliarne. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Počas výstavy našu expozíciu navštívilo mnoho priaznivcov prírody, absolventov našej školy, rovnako aj súčasných študentov, či budúcich, ktorí sa prišli informovať o možnosti štúdia na našej Alma mater.