• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

Obnova obvodového ohradového múru Banskoštiavnickej botanickej záhrady – III. Etapa

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica prosí návštevníkov Botanickej záhrady o trpezlivosť  a zvýšenú opatrnosť pri pohybe po chodníku nachádzajúcom sa medzi schodiskom do budovy SOŠL a ľavým predným rohom budovy SPŠ S. Mikovíniho. V týchto dňoch sa uskutočňuje oprava priľahlého obvodového ohradového múru, ktorý rozdeľuje Botanickú záhradu a Vili Botanica.  Práce majú nasledovnú postupnosť: odstránenie a odvezenie  porastu brečtanu, vybúranie starých a poškodených omietok, vystriekanie vodou, penetračný náter muriva a novej hrubozrnnej omietky. Nasleduje oprava klobúkov a kovania, náter kovania.  Zo strany od Vily Botanica budú doplnené chýbajúce kamene, odstránenie starého muriva, nové špárovanie a zastabilizovanie telesa múru.

Túto opravu sa podarilo škole zabezpečiť vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR v projekte obnovme si svoj dom, podprograme 1.2.  Škola sa na obnove spolupodieľa finančnou čiastkou vo výške 5% celkovej sumy. Opravou múru bude zabezpečené estetické, ale hlavne bezpečnostné hľadisko.

Základné údaje: Investor:

BBSK, SOŠ lesnícka B. Štiavnica

Realizátor stavby: REALITY 99 s.r.o., Severná 19, Banská Bystrica

Financovanie: projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

SOŠL B. Štiavnica