• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

História SOČ na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

 znaksoc1         znak2

Sočka má na našej škole už štyridsaťročnú tradíciu. Počas tohto obdobia sa jej zúčastnilo veľa šikovných a nadaných žiakov, ktorí dosiahli významné úspechy na krajských kolách aj na celoslovenských  kolách.

 

 

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2018/2019

 

Školské kolo: 7. marec 2019

Odbor 04 - biológia:

Smädová Vladimíra 1. A

Karáseková Martina 4. C

Jánošíková Kristína 4. C

Odbor 05 - ŽP:

Kiac Martin 4. A

Malatinec Martin 4. A

Ríčiová Ľudmila 4. C

Odbor 07 - pôdohospodárstvo, lesníctvo:

Magdaléna Dibdiaková - 3. B 

Pavla Patrik 4. A

Kriek Adam 4. B

Marko Pavol 4. B

Odbor 08 - cestovný ruch:

Garaiová Magdaléna 4. C

 

Krajské kolo: 5. 4. 2019

Odbor 04:

Karáseková Martina 4. C, Jánošíková Kristína 4. C        2. miesto

Odbor 07:

Magdaléna Dibdiaková - 3. B trieda          1. miesto

Kriek Adam 4. B, Marko Pavol 4. B           2. miesto

 

Celoštátna prehliadka:

Odbor 07:

Magdaléna Dibdiaková - 3. B trieda          2. miesto

 

 

Školský rok 2017/2018

7. marca 2018 sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Zúčastnili sa ho 2 práce -  súťažiaci z 3. A triedy  Patrik Pavla a Adam Gajdoš s prácou Porovnanie chemickej a mechanickej ochrany smrekových sadeníc proti žeru tvrdoňa smrekového a žiačky 4. B triedy Zuzka Nagyová a Lenka Petrikovičová s prácou Mapovanie inváznych rastlín.

 

 

 

 

 

 

 

Obidve práce postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 6. apríla 2018 v Lučenci. Na krajskom kole sa práca Patrika Pavlu a Adama Gajdoša umiestnila na 1. mieste v kategórii 07 Pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. Víťazi postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Žiline.                                                 

 

Práca Pavlu a Gajdoša obsadila na celoslovenskom kole 2. miesto.

Školský rok 2016/2017 –  žiadne práce SOČ

 

Školský rok 2015/2016

 Terézia Vargová – 1. miesto na krajskom kole (KK) SOČ odbor 07

 Martin Minár – 1. miesto na KK SOČ odbor 04

 Martin Valentík – 2. miesto na KK SOČ odbor 04

 

Školský rok 2014/2015

Michal Kováčik, Matúš Madaj – 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ, odbor 07

Radoslav Sakál – 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ, odbor 04

Gabriela Tomášová, Viktória Mazúchová – 4. miesto na celoslovenskom kole SOČ, odbor 07

soc4

 

Školský rok 2012/2013

Jozef Rozkošný, Stanislav Nosáľ – 1. miesto KK SOČ, odbor 07

Atilla Balog – 1. miesto KK SOČ, odbor 04

 

Školský rok 2011/2012

Atilla Balog – 1. miesto KK SOČ, odbor 04

Jozef Rozkošný, Jakub Stredánsky – 2. miesto KK SOČ, odbor 07

soc5

soc6 

Školský rok 2010/2011

Michal Antal, Dominik Horváth, Tomáš Makši – 1. miesto celoslovenské kolo SOČ, odbor 07     s prácou  Technologické riešenie ťažbovo-obnovného postupu a jeho praktická realizácia v demonštračnom poraste pri zohľadnení kritérií certifikácie - TUOL a princípov PBOL

soc7soc8

soc9

soc10

Atilla Balog – 2. miesto KK SOČ, odbor 04  s prácou Pozorovanie imág odonatofauny  počas leta 2010 na Ráczovom jazere

soc11

Školský rok 2009/2010

Jozef Výbošťok – 1. miesto celoslovenské kolo SOČ, odbor 07

Michal Lalík, Radoslav Sabo – 3. miesto celoslovenské kolo SOČ, odbor 07

soc12

Školský rok 2008/2009

Jozef Výbošťok, Jana Bystrianska, Patrik Očenáš – 1. miesto KK SOČ, odbor 07

Maroš Turčány, Peter Refka – 2. miesto celoslovenské kolo SOČ, odbor 07

Juraj Šoučík, Marcel Golian – 3. miesto celoslovenské kolo SOČ, odbor 05

soc13

Školský rok 2007/2008   

Michaela Vargová – 2. miesto celoslovenské kolo SOČ, odbor 07

soc14