• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

                                                                                                                              Ing. Miroslav Ďurovič 
                                                                                                                                       riaditeľ školy

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici si pre Vás pripravila

Samozber jabĺk

Príďte si nazbierať zdravé a chutné jablká

Samozber je otvorený Pondelok – Piatok v čase od 8:00 do 11:00

Dolná Botanická záhrada

Akademická ulica

969 01 Banská Štiavnica

GPS: 48.460427, 18.901057

https://goo.gl/maps/BX3Pz3D7EjcVE9oa6

Cena je 0,30 Eur/kg

V prípade záujmu Vám vieme predať aj oberané jablká za cenu 0,50 Eur/kg

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky +421 918 718 475 (v pracovné dni od 8:00 do 11:00)

 
 
 

Obchodná verejná súťaž - Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady – III. etapa

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh zmluvy o dielo

Položkový rozpočet

Technická správa - statické posúdenie

Situácia (Mierka 1:1000)

Rozhodnutie KPU

Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Dodatok č.1 k výzve - predĺženie termínu na predkladanie ponúk