• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

PRVÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Výsledky prijímacieho konania po druhom termíne

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole.

Všetci uchádzači, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok na našu školu, vyhoveli kritériám prijímacích skúšok. Na našu školu sa tento rok prihlásilo 106 žiakov z toho na lesnícku  prevádzku 76 (môžeme prijať 38) na krajinnú ekológiu 30 (môžeme prijať 12).

Všetkým uchádzačom pošle škola v najbližších dňoch elektronicky prostredníctvom edupage
-    rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium
-    prijatým uchádzačom aj tlačivo „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“ 

Vyplnené tlačivo Záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom edupage najskôr 19.5.2023 najneskôr však do 24.5.2023, aby sme v prípade Vášho nezáujmu o štúdium na našej škole mohli posunúť uvoľnené miesto nasledujúcemu uchádzačovi, ktorý podá odvolanie voči Rozhodnutiu o neprijatí. V prípade uvoľnenia miesta budú na štúdium prijatí len tí uchádzači, ktorí podali (elektronicky) odvolanie voči Rozhodnutiu o neprijatí.

Vysvetlivky:      Por. č. - poradové číslo,  Pr. 7 roč. - body za priemer 7. ročník, BIO - body za príjmacie skúšky predmet biológia, SJL - body za príjmacie skúšky predmet slovenský jazyk a literatúra, Súťaže - body za súťaže.
 

Por. č.

Odbor

Termín

Uchádzač

Pr. 7 roč.

Pr. 8 roč.

Pr. 9 roč.

BIO

SJL

Súťaže

Spolu

Výsledok

1

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

52RY3

50

50

50

100

100

20

370

Prijatý bez PS

2

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

12GD7

50

50

50

100

100

10

360

Prijatý bez PS

3

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

93WH3

50

50

50

100

100

10

360

Prijatý bez PS

4

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

27QH3

50

40

30

100

100

0

320

Prijatý bez PS

5

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

31CW9

50

50

50

68

91

20

329

Vyhovel

6

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

58WS8

50

50

50

80

75

0

305

Vyhovel

7

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

48JK9

40

40

50

92

76

0

298

Vyhovel

8

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

61GT7

50

50

50

60

84

0

294

Vyhovel

9

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

51LS4

50

40

40

80

72

10

292

Vyhovel

10

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

69CC2

50

50

50

68

73

0

291

Vyhovel

11

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

28FP4

50

50

40

72

77

0

289

Vyhovel

12

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

79XB2

40

50

50

76

72

0

288

Vyhovel

13

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

54BE3

50

40

50

68

55

20

283

Vyhovel

14

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

93NH1

50

40

40

72

79

0

281

Vyhovel

15

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

29ZH6

50

50

40

72

66

0

278

Vyhovel

16

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

54WQ2

50

50

50

64

61

0

275

Vyhovel

17

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

78AA6

50

40

50

72

60

0

272

Vyhovel

18

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

36CA6

50

40

50

52

79

0

271

Vyhovel

19

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

19ZY7

50

40

40

68

73

0

271

Vyhovel

20

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

68DR5

50

50

40

64

67

0

271

Vyhovel

21

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

44CZ7

50

40

40

64

76

0

270

Vyhovel

22

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

78DG2

40

30

30

84

82

0

266

Vyhovel

23

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

55EZ4

50

50

50

56

59

0

265

Vyhovel

24

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

74DF5

40

40

40

68

68

0

256

Vyhovel

25

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

96TH2

50

30

40

72

61

0

253

Vyhovel

26

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

68SP1

40

40

40

44

88

0

252

Vyhovel

27

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

71HF7

50

50

50

44

57

0

251

Vyhovel

28

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

13ER4

40

40

40

68

61

0

249

Vyhovel

29

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

56AW4

40

40

40

52

75

0

247

Vyhovel

30

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

86SZ9

50

40

40

52

65

0

247

Vyhovel

31

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

49DK2

30

40

40

64

73

0

247

Vyhovel

32

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

34PR3

40

50

40

44

69

0

243

Vyhovel

33

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

37XS8

50

40

40

48

61

0

239

Vyhovel

34

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

63FE3

40

40

40

40

75

0

235

Vyhovel

35

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

57XT9

30

40

30

64

67

0

231

Vyhovel

36

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

59RA8

40

20

20

72

71

0

223

Vyhovel

37

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

89MG6

40

40

30

64

49

0

223

Vyhovel

38

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

15GF2

30

30

30

72

58

0

220

Vyhovel

39

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

25QR8

20

40

40

48

71

0

219

Vyhovel

40

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

54CD8

30

40

40

56

50

0

216

Vyhovel

41

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

24NQ2

20

20

20

72

61

20

213

Vyhovel

42

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

24NJ9

20

30

40

68

53

0

211

Vyhovel

43

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

93MX6

30

30

30

68

45

0

203

Vyhovel

44

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

46ZP8

40

30

30

44

59

0

203

Vyhovel

45

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

33TJ7

40

30

20

56

52

0

198

Vyhovel

46

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

38LY5

30

30

20

56

62

0

198

Vyhovel

47

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

76SS8

40

20

30

68

40

0

198

Vyhovel

48

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

54KW4

30

30

40

56

39

0

195

Vyhovel

49

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

28FW8

20

30

30

48

66

0

194

Vyhovel

50

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

27GZ7

40

30

30

48

44

0

192

Vyhovel

51

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

85QF5

30

30

30

52

46

0

188

Vyhovel

52

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

31KL5

30

20

30

68

39

0

187

Vyhovel

53

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

43SS3

20

30

10

64

61

0

185

Vyhovel

54

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

69ES5

30

30

30

40

54

0

184

Vyhovel

55

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

71SB8

20

30

30

68

30

0

178

Vyhovel

56

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

22XH7

30

30

30

52

34

0

176

Vyhovel

57

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

67RD3

40

30

20

44

40

0

174

Vyhovel

58

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

82FT5

40

20

20

60

33

0

173

Vyhovel

59

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

38TF9

20

30

30

32

48

0

160

Vyhovel

60

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

72MK6

30

20

20

56

33

0

159

Vyhovel

61

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

44MD4

30

10

20

52

30

0

142

Vyhovel

62

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

85FM5

20

10

10

60

29

0

129

Vyhovel

63

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

11WQ4

10

20

10

44

42

0

126

Vyhovel

64

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

11XD4

10

10

0

52

50

0

122

Vyhovel

65

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

28TW1

0

10

10

44

57

0

121

Vyhovel

66

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

98DT4

40

40

40

0

0

0

120

Nevyhovel

67

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

39BX6

10

10

0

52

34

0

106

Vyhovel

68

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

67XN3

20

40

30

0

0

0

90

Nevyhovel

69

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

39XZ4

30

30

30

0

0

0

90

Nevyhovel

70

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

63TZ4

20

20

10

0

0

0

50

Nevyhovel

71

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

88QL4

0

0

0

0

0

0

0

Nevyhovel

 

Por. č.

Odbor

Termín

Uchádzač

Pr. 7 roč.

Pr. 8 roč.

Pr. 9 roč.

BIO

SJL

Súťaže

Spolu

Výsledok

1.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

77EF8

50

50

50

100

100

10

360

Prijatý bez PS

2.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

12SR5

50

50

50

100

100

10

360

Prijatý bez PS

3.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

53SR7

50

40

50

76

80

50

346

Vyhovel

4.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

95YS4

50

50

50

60

79

10

299

Vyhovel

5.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

11ZQ1

40

50

50

72

71

10

293

Vyhovel

6.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

33TP1

40

50

50

72

76

0

288

Vyhovel

7.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

56XB4

40

50

40

60

83

0

273

Vyhovel

8.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

21DA9

40

40

50

80

58

0

268

Vyhovel

9.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

62QY3

40

40

50

64

43

20

257

Vyhovel

10.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

44KT6

40

50

50

52

55

10

257

Vyhovel

11.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

66ZH4

40

50

40

60

66

0

256

Vyhovel

12.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

17WF9

30

40

40

72

70

0

252

Vyhovel

13.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

31HJ2

30

40

50

48

76

0

244

Vyhovel

14.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

36WN6

40

40

40

56

53

0

229

Vyhovel

15.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

89RZ9

30

40

40

64

52

0

226

Vyhovel

16.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

42BM5

30

30

40

68

54

0

222

Vyhovel

17.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

96JL4

30

30

20

68

63

0

211

Vyhovel

18.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

17MZ1

20

30

30

72

57

0

209

Vyhovel

19.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

69JE7

30

40

30

48

53

0

201

Vyhovel

20.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

97CD2

20

20

20

64

53

20

197

Vyhovel

21.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

45FD3

30

20

20

56

52

0

178

Vyhovel

22.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

23QL3

30

20

40

48

39

0

177

Vyhovel

23.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

87FL7

40

30

10

44

44

0

168

Vyhovel

24.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

64LP7

20

20

20

52

48

0

160

Vyhovel

25.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

53HG3

0

10

10

88

47

0

155

Vyhovel

26.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

96QS6

10

20

10

60

38

10

148

Vyhovel

27.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

61FL6

50

50

40

0

0

0

140

Nevyhovel

28.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

17YY8

20

10

20

48

39

0

137

Vyhovel

29.

lesníctvo - krajinná ekológia

1

52DE1

20

30

40

0

0

0

90

Nevyhovel

30.

lesníctvo - krajinná ekológia

2

58ZK3

0

10

10

44

26

0

90

Vyhovel