• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

RIADITEĽ  SOŠ LESNÍCKEJ ZVEREJŇUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA NA OBSADENIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ UČITEĽ ODBORNÝCH PREDMETOV A VYCHOVÁVATEĽ

 

UKONČENIE MATURÍT 2022

Po úspešnom štúdiu a absolvovaní maturitnej skúšky nasledoval slávnostný výrad štvrtákov. Po príhovoroch predsedov maturitných komisií a riaditeľa školy boli ocenení najlepší študenti za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy. Milí naši absolventi, prajeme vám do ďalšieho života všetko najlepšie.


 

 

PrijmemeInstrAutoskoly2022 

     

 

LESNÍCKY DEŇ 2022

Dňa 28.4.2022 sa v Botanickej záhrade uskutočnil lesnícky deň. Veľmi ďakujeme všetkým našim partnerom, sponzorom, zúčastneným a návštevníkom


 

Viac fotiek nájdete v našej facebookovej skupine: SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

 

 

Návrat žiakov do škôl 2021

Rozhodnutie ministra školstva

Infografika Covid automat

bordovy   cerveny   ruzovy 

Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 (O zrušení externej maturity a predĺžení 1. polroka)

Obnova obvodového ohradového múru Banskoštiavnickej botanickej záhrady – III. Etapa

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica prosí návštevníkov Botanickej záhrady o trpezlivosť  a zvýšenú opatrnosť pri pohybe po chodníku nachádzajúcom sa medzi schodiskom do budovy SOŠL a ľavým predným rohom budovy SPŠ S. Mikovíniho. V týchto dňoch sa uskutočňuje oprava priľahlého obvodového ohradového múru, ktorý rozdeľuje Botanickú záhradu a Vili Botanica.  Práce majú nasledovnú postupnosť: odstránenie a odvezenie  porastu brečtanu, vybúranie starých a poškodených omietok, vystriekanie vodou, penetračný náter muriva a novej hrubozrnnej omietky. Nasleduje oprava klobúkov a kovania, náter kovania.  Zo strany od Vily Botanica budú doplnené chýbajúce kamene, odstránenie starého muriva, nové špárovanie a zastabilizovanie telesa múru.

Túto opravu sa podarilo škole zabezpečiť vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR v projekte obnovme si svoj dom, podprograme 1.2.  Škola sa na obnove spolupodieľa finančnou čiastkou vo výške 5% celkovej sumy. Opravou múru bude zabezpečené estetické, ale hlavne bezpečnostné hľadisko.

Základné údaje: Investor:

BBSK, SOŠ lesnícka B. Štiavnica

Realizátor stavby: REALITY 99 s.r.o., Severná 19, Banská Bystrica

Financovanie: projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

SOŠL B. Štiavnica


 

Najkrajšie knihy a kalendáre v roku 2020

Aj v tomto roku zorganizovali, Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, prestížne súťaže kalendárov, obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku.

Popri vydavateľstvách, autoroch a reklamných agentúrach aj mestské úrady, obecné úrady, úrady samosprávnych krajov tiež predstavili svoju tvorivú činnosť. Rozhodli sa zviditeľniť svoje územie. Do súťaže o slovenských krajoch, regiónoch, mestách a obciach aj v tomto roku poslali obrazové (fotografické) a obrazovo-textové knihy, brožúry, prospekty, skladačky, leporelá, pexesá, plagáty a kalendáre.

Nikto z organizátorov ani súťažiacich vtedy ešte netušili, že na Slovensko nemilosrdne vtrhne akási pandémia. Len šťastnou náhodou odborná porota, doslova päť minút pred neohlásenou návštevou Covidu 19, ešte stihla vyhodnotiť najkrajšie knihy o Slovensku, najkrajšie kalendáre Slovenska i najkrajšie propagačná materiály o Slovensku. Potom sa to však na nás zosypalo. Slávnostné vyhodnotenie 13.ročníka súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku a 28. ročníka súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska s vyhlásením výhercov, ktoré bolo plánované na 21.apríla 2020 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, sa prvýkrát za 28 rokov nemohlo uskutočniť. Náš chrám, banskobystrickú Štátnu vedeckú knižnicu, nám zavreli takmer pred nosom. Keď ju potom otvorili, výstavy kalendárov i kníh sme síce nainštalovali, ako bývalo zvykom, aj sme ich od 26. mája do 12. júna 2020 sprístupnili pre verejnosť, ale bez slávnostného ceremoniálu a vyhlásenia výsledkov. Výsledky aj diplomy sme výhercom súťaže poslali aspoň elektronickou poštou.

Po výstavnej premiére v Banskej Bystrici potom kolekcie kníh a kalendárov mohli záujemcovia osobne obdivovať ešte v ďalších miestach na Slovensku. Bolo to v Mestskej knižnici v Želiezovciach, kde takáto výstava bola inštalovaná prvýkrát v jej histórii. Ďalšia repríza bola na osvedčenom mieste v Novohradskej knižnici v Lučenci.

Nakoniec sa prezident súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska, Vladimír Bárta, rozhodol urobiť pandémii napriek, ešte jednou výstavou vo svojom rodnom meste, prvom slovenskom meste UNESCO. Prečo práve tu ?

„Spomenul som si na vlaňajší október keď ma priateľ Ing. Miroslav Durovič, riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pozval na oslavy storočnice svojej školy. Bolo to veľkolepé podujatie. Švárni šuhaji v zelených kamizolkách, zvodné mladučké lesníčky v zelených klobúčikoch, úžasný koncert  poľovníckych trubačov, absolventi školy vari zo všetkých kútov Slovenska a to všetko pred vyše storočnou školou, pôvodným sídlom kedysi slávnej Baníckej a lesníckej akadémie. A medzi dvoma obrovskými stromiskami, Sekvojovcami mamutími, ktoré do Štiavnice z rodnej Severnej Ameriky, ako trojročné stromčeky, prekonali predlhú plavbu cez Atlantik. Výnimočné, magické miesto, ako stvorené pre výstavu krásnych slovenských kalendárov. Hoci pod šírim nebom – prvýkrát za 28 rokov. Bol som nesmierne rád, keď pán riaditeľ môj návrh prijal“


 

 

                                                                                                                              Ing. Miroslav Ďurovič 
                                                                                                                                       riaditeľ školy

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici si pre Vás pripravila

Samozber jabĺk

Príďte si nazbierať zdravé a chutné jablká

Samozber je otvorený Pondelok – Piatok v čase od 8:00 do 11:00

Dolná Botanická záhrada

Akademická ulica

969 01 Banská Štiavnica

GPS: 48.460427, 18.901057

https://goo.gl/maps/BX3Pz3D7EjcVE9oa6

Cena je 0,30 Eur/kg

V prípade záujmu Vám vieme predať aj oberané jablká za cenu 0,50 Eur/kg

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky +421 918 718 475 (v pracovné dni od 8:00 do 11:00)

 
 
 

Obchodná verejná súťaž - Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady – III. etapa

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh zmluvy o dielo

Položkový rozpočet

Technická správa - statické posúdenie

Situácia (Mierka 1:1000)

Rozhodnutie KPU

Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Dodatok č.1 k výzve - predĺženie termínu na predkladanie ponúk

 

 

 MgrKralikJan  

Mgr. Ján  Králik 

riaditeľ školy v rokoch

1955 - 1957 

zástupca riaditeľa v rokoch

1957 - 1981

pedagóg školy v rokoch

1981 - 1984

 

 MgrJanKralik

 

Stredná odborná škola lesnícka s hlbokým zármutkom oznamuje, že náš dlhoročný kolega, priateľ,  riaditeľ, učiteľ – pedagóg  Mgr. Ján Králik  nás náhle opustil dňa 22. 3. 2020 vo veku 98   rokov.

Mgr. Ján Králik takmer celý život vychovával mladé lesnícke generácie. Na tých, ktorí mali tú česť ho poznať, zapôsobil silou svojej osobnosti, ovplyvnil ich svojou schopnosťou prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia i konanie, odvahou čeliť aj zložitým životným situáciám.

My, ktorí sme ho poznali, si ho budeme pamätať ako človeka, ktorý sa vedel tešiť zo života, ktorý vedel pomôcť a usmerniť tých, ktorí to potrebovali. Budeme si ho pamätať ako silnú osobnosť, ktorej neustále na srdci ležala starosť o prítomnosť i budúcnosť botanickej záhrady. Do konca svojich dní pracoval, študoval, publikoval. Budeme si ho pamätať ako spravodlivého čestného človeka s vysokými morálnymi hodnotami, budeme si ho pamätať ako o vysoko erudovaného odborníka, botanika a dendrológa, pedagóga a vzácneho človeka.

Nech mu lístie v botanickej záhrade večne šumí!

Ing. Miroslav Ďurovič a zamestnanci SOŠL  

Životopis Mgr. Jána Králika

 

znak2

 

AGROKOMPLEX 

21.02.2020 - 23.02.2020

Rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo – pod týmto názvom sa niesol už 11. ročník kontraktačno-predajnej výstavy, ktorá sa uskutočnila posledný februárový víkend na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Výstava bola určená nielen pre všetkých priateľov prírody, rybárčenia, poľovania či včelárenia, ale aj pre laickú verejnosť.

Na výstave sa predstavilo 180 vystavovateľov a výstavu navštívilo 20 089 návštevníkov.V pavilóne M1 sa nachádzala expozícia SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici. Témou tohtoročnej výstavy bol diviak a jeho podoby. K tejto príležitosti bola zostavená aj brožúra s názvom diviak lesný (Sus scrofa). V expozícii školy si verejnosť mohla vyskúšať laserovú strelnicu, o ktorú bol veľký záujem nielen zo strany detí, ale aj dospelých a seniorov. Nechýbala ani expozícia dravých vtákov. Aj k tejto časti bola vydaná brožúra Dravce našej sokoliarne. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Počas výstavy našu expozíciu navštívilo mnoho priaznivcov prírody, absolventov našej školy, rovnako aj súčasných študentov, či budúcich, ktorí sa prišli informovať o možnosti štúdia na našej Alma mater.